Klassbeskrivningar

Ashtanga yoga

 

Ashtanga är en fysisk och dynamisk form av yoga med fokus på andning, kroppskontroll och koncentration. Alla rörelser följer en bestämd ordning. Ashtanga har sina rötter i Mysore, södra Indien.Vi har olika nivåer på våra Ashtanga kurser. Läs mer nedan om de olika klasserna.

 

Ashtanga nybörjare

Den här kursen passar för dig som är inte tidigare utövat Ashtanga Yoga eller för dig som vill repetera grunderna. Här ligger fokus på att börja bekanta sig med Ashtangayogans grundstenar. Under kursen kommer vi gå igenom tekniken i solhälsningarna, de stående positionerna, några av de sittande och en kortare avslutning följt av vila. Fokus ligger på att börja hitta ett flöde mellan andetag och rörelse där ditt andetag får leda rörelsen. Du får möjligheten att hitta balansen mellan styrka, stabilitet och flexibilitet.

 

Ashtanga fortsättning 1 – 2

De här klasserna passar för dig som gått en nybörjarkurs i Ashtangayoga och vill fördjupa förståelsen för teknik, filosofi och andning. Vi fortsätter att bygga på med positioner/asanas från den första serien med fler sittande asanas och en längre avslutningssekvens. Du fortsätter att bygga upp mental och fysisk styrka, fördjupar din närvaro och fokuset på andetaget. Vi börjar även lära oss ordningen på serien av asanas för att kunna göra serien i egen takt, mysore.

 

Ashtanga fortsättning 2 – 3

De här klasserna passar för dig som utövat Ashtangayoga en längre tid och vill fördjupa förståelsen för teknik, filosofi och andning. Vi fortsätter att bygga på med positioner/asanas från den första serien med fler sittande asanas och en längre avslutningssekvens. Du fortsätter att bygga upp mental och fysisk styrka, fördjupar din närvaro och fokuset på andetaget. Vi börjar även lära oss ordningen på serien av asanas för att kunna göra serien i egen takt, mysore.

 

Ashtanga Mysore

Mysore är det traditionella sättet att praktisera Ashtangayoga. Du praktiserar tillsammans med andra helt i egen takt efter din egen andning. Mysore passar alla eftersom du har stöd av läraren som ger dig individuella justeringar utifrån dina behov. Du får även stöd och guidning i att lära dig ordningen på positionerna och får nya positioner av läraren när du är redo.

För att gå på Mysore behöver du kunna göra solhälsningarna på egen hand och ha gått en nybörjarkurs i Ashtangayoga.

 

Hatha yoga

 

Hatha yoga

Hatha Yoga är ett samlingsnamn för alla yoga som innehåller fysiska positioner, så i stort sett alla yogaklasser bygger på detta. Sedan finns det stilar som utvecklats ur det som t ex Ashtanga & Vinyasa. I Hatha Yoga hålls positionerna oftast några andetag för att bygga styrka, uthållighet och balansera kropp och sinne. I Hatha Vinyasa & Flow rör vi oss mer i takt med vårt andetag. Läs mer om våra olika Hatha-klasser nedan.

Hatha Yoga Nybörjare

För dig som är helt ny till yoga, kanske provat lite grann eller för dig som vill gå på en klass med lugnare tempo. Vi går igenom de mest vanligt förekommande positionerna, andningsövningarna men även grunderna i filosofi & meditation. 

Hatha Vinyasa 1

En naturlig fortsättning för dig som gått en eller 2 nybörjarkurser i Hatha yoga. Vi bygger vidare på det vi gått igenom i nybörjarkursen och lägger till fler pranayamatekniker (andningstekniker), meditationer & asanas. Vi även börjar röra oss mer i olika sekvenser av positioner i takt med andetaget.

Hatha Vinyasa 2 – 3

En fortsättning för dig som gått på Hatha yoga och Hatha vinyasa en längre tid eller som gått kursen Hatha Vinyasa 1 och vill gå djupare i din praktik. Kursen passar också dig som vill ha ett mer flödande tempo. Kursen bygger på att deltagaren får möta olika teman t.ex. Höftöppnare, Balanser och Styrka/Teknik. Vi möter utmaningarna lekfullt och utan värdering. Genom andetagets hjälp hittar vi styrka, smidighet och inre välmående. Klasserna kryddas med pranayama, filosofi och meditation.

Hatha Flow

En klass om bygger på Hathayogans positioner men där vi rör oss genom positionerna i takt med andetaget i olika sekvenser. Denna klass är varierande beroende på tema från mer lugn till mer dynamisk. Klassen innehåller även pranayama & meditation. 

Embodied Hatha Flow 

En klass liknande Hatha Flow som inkluderar pranayama och meditation men där klassen varieras beroende på temat för dagen, ibland ett mer lugnt flöde, ibland ett mer dynamiskt flöde innehållande mer utmanande positioner. Vi använder oss även av olika somatiska verktyg, tantrisk filosofi och ibland även mer fri rörelse både på och utanför mattan. 
Denna klass influeras av Embodied Flow ™

 

 

Lugn yoga

 

Yin yoga

Yin yoga är lugn och meditativ med mycket fokus på andningen. Varje position hålls länge och kroppens bindväv, leder och ligament påverkas. Yin yoga förbättrar även cirkulationen.

 

Restorative yoga

Restorative är en lugn och meditativ yogaform där kropp och sinne får vila i sköna, avslappnande positioner. Med hjälp av bolster, kuddar, block och filtar kan kroppens alla muskler få  maximal avspänning, vilket ger en djup vila och återhämtning och stärker nervsystemet. Varje position utförs liggande eller sittande under längre tid (10-15  min). Denna yogaform  har en enorm förmåga att läka stressrelaterade fysiska och psykiska symptom.  Den är även till stor hjälp för den som har kronisk sjukdom, eller återhämtar sig från vissa skador.

Mamma

 

Gravidyoga

I Gravidyoga förbereds kropp och sinne inför förlossningen. Det ger dig ett större välmående under din graviditet, både för dig själv och för barnet du väntar. Du kan börja på Gravidyoga efter 12:e veckan. Kursen innehåller stärkande yogaställningar, andningsövningar och djupavspänning. Du får även redskap att hantera värkar och en andningsteknik som för de flesta gravida är till stor hjälp under förlossningen. Du får också råd om hur du kan använda yogan efter att du har fött. Vid ett tillfälle i mitten/slutet av kursen får du ta med din partner. Då gör vi parövningar och går igenom alla faser under förlossningsarbetet.

 

Mamma/baby yoga

Vi gör yogaövningar som bygger upp och stärker kroppen igen efter graviditeten. Ditt barn ligger på en filt bredvid dig när du tränar. 

Senior

 

Senioryoga

Du kan utöva yoga i alla åldrar!
I Senioryogan anpassar vi klassen efter möjligheter och förutsättningar. Vi använder stolar om du har svårt att sitta på golvet. Yogan har långsamma och mjuka rörelser som passar väldigt bra för dig som är äldre. Yoga stärker och tonar kroppen och ökar flexibiliteten i musklerna.
Yoga ökar cirkulationen i kroppen, motverkar stela leder och ökar kroppens rörlighet. Balansen och koordinationen förbättras. Yoga hjälper Dig att slappna av i både kropp och sinne och kan bidra till att du sover bättre.

KONTAKTA OSS

Kyrkogatan 5

172 32 Sundbyberg

 

info@holistichouse.se

+46 (0)708 81 26 66

NYHETSBREV

Fyll i din e-postadress för att få nyheter om våra kurser, workshops och annat som händer i studion!